Herbestraten achterompad Amsterdam

Voor een VVE-vereniging in Amsterdam hebben wij een nieuw achterompad aangelegd.

Het oude achterompad was zodanig gezakt dat met de weersomstandigheden van nu de schuren wateroverlast ondervonden. Door het opnieuw aanleggen van het achterompad en verbeterde watertoevoer naar de straatkolken, is het onder water staan van de schuurtjes weer verleden tijd.